Tasuline vastuvõtt

Spetsialistide teenused: Hind (01.08.2023)
Psühhiaatri vastuvõtt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd                    110 €
Psühhiaatri korduv vastuvõtt (30 min) sisaldab 20 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd                      60 €
Psühhiaatri vastuvõtt (60 min) ametliku tõendi väljastamiseks (sh. relvaloa taotlemiseks/pikendamiseks)                    150 €
Psühhiaatri erakorraline vastuvõtt, st. üldjärjekorra väliselt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd                    180 €
Arst-residendi vastuvõtt (60 min /30 min) sisaldab 50 min/ 20 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd                  80 €/40 €
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd                      75 €
Kliinilise psühholoogi vastuvõtu omaosalus kliendile (perearsti saatekirjaga)                      35 €
Psühholoogi vastuvõtt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd                      60 €
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire uuring QBTest (40 min)                    150 €
Isiksuse uuring                    200 €
Kognitiivsete funktsioonide uuring                    200 €
Uuringu tagasiside psühholoogilt (30 min) sisaldab 30 min dokumenditööd ning 30 min kontaktvastuvõttu                      60 €
QBtesti tagasiside ja nõustamine psühhiaatri poolt (30 min)                      60 €
Vaimse tervise õe/Uneõe vastuvõtt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd                      50 €
Sotsiaaltöötaja vastuvõtt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd                      50 €
Toitumisnõustamine (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd                      50 €
Paari- ja perenõustamine (90 min) sisaldab 80 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd                      80 €
Ravimeeskonna vastuvõtt (sh koduvisiit)                    250 €
Psühhiaatri koduvisiit – koduvisiidil lisandub visiiditasule sõidukulu Tartu piires 10 €, väljaspool Tartut on teenuse osutamine vaid kokkuleppel     250 € + sõidukulu
Kaugnõustamine (Skype, Zoom, telefon) (30 min/60 min) sisaldab 20min/ 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd      hinnakirja alusel
Võõrkeelse vastuvõtu lisatasu                      10 €
Vastuvõtuväline retsepti pikendamine/tõendi väljastamine (sh, akadeemilise puhkuse tõend)                      20 €
Vereanalüüside võtmine          10€ + laboriuurigu hind

NB!

VASTUVÕTUAEGA SAAB TÜHISTADA HILJEMALT SELLELE EELNEVAL TÖÖPÄEVAL KUNI KELLA 15.00-ni.

HILISEMA TEATAMISE VÕI MITTEILMUMISE KORRAL TULEB TASUDA 50% TEENUSE HINNAST, KUID MITTE VÄHEM KUI 30 EUR.