Psühhoterapeut C.Rogers on öelnud: „ Kui ma suudan pakkuda teatud tüüpi suhte, siis teine avastab endas võime  kasutada seda suhet enda kasvuks, ning leiab aset muutumine ja isiksuse areng.“ 

Meie jaoks on oluline väärtus luua kliendiga teraapiline suhe, mis aitaks kaasa kliendi enda valitud eesmärgi saavutamisele. Pakume oma meeskonnaga vaimset tervist toetavaid terviklikke teenuseid, lähtume inimese individuaalsetest vajadustest ja rakendame parimaid erialaseid teadmisi ja oskusi.  Teenuse pakkumisel lähtume inimese vajadustest ja püüame leida parimaid lahendusi sellest lähtuvalt. Selleks pakume turvalist ja sõbralikku keskkonda, et olla toeks inimesele probleemide või muutustega toimetulekul ja taastumisel. Meie jaoks on oluline, et inimene ei tuleks teenusele, vaid teenus oleks inimese jaoks.

AJK Kliinik alustas tegevusega 2012 aastal eesmärgiga pakkuda ravi-, nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid vaimse tervise muredega inimestele ja nende lähedastele. Lisaks tasulistele ravi- ja nõustamisteenustele, pakume alates 2012 aastast koostöölepingu alusel Sotsiaalkindlustusametiga sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid ning alates 2015. aastast oleme  Eesti Töötukassa koostööpartneriks tööalase rehabilitatsiooni teenuste osutamiseks. Aprillist 2018 osutab AJK Kliinik ambulatoorseid ravi- ja nõustamisteenuseid alkoholi liigtarvitamise probleemidega inimestele ja nende lähedastele programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.

Missioon:

Pakume vaimset tervist toetavaid terviklikke teenuseid, lähtume inimese individuaalsetest vajadustest ja rakendame parimaid erialaseid teadmisi ja oskusi.

Visioon:

Olla usaldusväärne ja stabiilne partner kliendile ning koostöövõrgustikule.

Eesmärgid:

  • Teeme aktiivset koostööd kliendi ja koostöövõrgustikuga
  • Väärtustame ja hoiame oma meeskonnaliikmeid
  • Arendame pidevalt oma erialaseid teadmisi
  • Arendame ja kaasajastame järjepidevalt töökeskkonda
  • Loome oma kliinikus turvalise ja vajadusi arvestava õhkkonna
  • Panustame ühiskonda oma kogemuspõhiste pädevustega.