Meie jaoks on oluline väärtus luua kliendiga teraapiline suhe, mis aitaks kaasa kliendi enda valitud eesmärgi saavutamisele. Pakume oma meeskonnaga vaimset tervist toetavaid terviklikke teenuseid, lähtume inimese individuaalsetest vajadustest ja rakendame parimaid erialaseid teadmisi ja oskusi. Pakume turvalist, sõbralikku ja mugavat keskkonda, mis toetab inimest probleemide või muutustega toimetulekul ja taastumisel. Meie jaoks on oluline, et inimene ei tuleks teenusele, vaid teenus oleks inimese jaoks.

Meeskonna siseselt väärtustame enesehoolt ja üksteise märkamist. Veedame sageli aega koos ühisüritustel, olgu selleks siis matk looduses, teatrikülastus või suitsusaunaõhtu. Ühised kogemused pakuvad häid emotsioone, välja lülitumist argipäevast ja teevad meie tiimi tugevamaks.

Missioon:

Pakume vaimset tervist toetavaid terviklikke teenuseid, lähtume inimese individuaalsetest vajadustest ja rakendame parimaid erialaseid teadmisi ja oskusi.

Visioon:

Olla usaldusväärne ja stabiilne partner kliendile ning koostöövõrgustikule.

Eesmärgid:

  • Teeme aktiivset koostööd kliendi ja koostöövõrgustikuga
  • Väärtustame ja hoiame oma meeskonnaliikmeid
  • Arendame pidevalt oma erialaseid teadmisi
  • Arendame ja kaasajastame järjepidevalt töökeskkonda
  • Loome oma kliinikus turvalise ja vajadusi arvestava õhkkonna
  • Panustame ühiskonda oma kogemuspõhiste pädevustega.

AJK Kliinik alustas tegevusega 2012. aastal eesmärgiga pakkuda ravi-, nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid vaimse tervise muredega inimestele ja nende lähedastele. 2012. aastast alates pakume koostöölepingu alusel Sotsiaalkindlustusametiga sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid ning alates 2015. aastast oleme Eesti Töötukassa koostööpartneriks tööalase rehabilitatsiooni teenuste pakkumisel. Aprillist 2018 osutab AJK Kliinik ambulatoorseid ravi- ja nõustamisteenuseid alkoholi liigtarvitamise probleemidega inimestele ja nende lähedastele. Alates 2023. aastast on alkoholi liigtarvitamise teenuste arendaja ja koordineerija Tervisekassa.