Teenus “Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine” on mõeldud inimestele, kes tunnevad, et on sattunud alkoholi liigse tarvitamise tõttu raskustesse ja soovivad individuaalset ning professionaalset abi häirest vabanemiseks.

AJK Kliiniku spetsialistid omavad pikaaegset kogemust ning kaasaegseid teadmisi liigtarvitamise häire ravis ja pakuvad erinevaid sekkumis- ja ravivõimalusi.

Alates 2023. aastast on alkoholi liigtarvitamise teenuste arendaja ja koordineerija Tervisekassa.

“Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine” teenustest lähemalt

 • Ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse kliendi vajadustest lähtuvalt.
 • Ravi käigus rakendatakse tõenduspõhist lähenemist – nõustamine, farmakoteraapia (ravimid), psühhoteraapia ja muud toetavad teenused vastavalt inimese vajadusele.
 • Raviprotsess kestab keskmiselt 6-12 kuud.
 • Ravi jätkub ka tagasilangustest hoolimata.
 • Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Ravile tulekuks ei ole vaja saatekirja.
 • Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast.
 • Raviteenustele tulles peab olema kaine.
 • Raviprotsessi kaasatakse võimalusel ja inimese nõusolekul lähedased tõhusama tulemuse saavutamiseks.
 • Vastuvõtuaega broneerides palume mainida, et soovitakse saada teenuseid programmi “Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine” teenuse raames.
 • Ravi eesmärk on kas kontrollitud tarvitamine või kainus.

Ravi osutamisel lähtutakse astmelise ravi mudelist vastavalt inimese individuaalsele vajadusele ja tervislikule seisundile. Vastavalt probleemidele kuuluvad ravimeeskonda erinevate valdkondade spetsialistid – psühhiaater, õde, psühholoog, sotsiaaltöötaja, perenõustaja. Ravimeeskonda kuuluvad liikmed teevad omavahel koostööd ja vajadusel tehakse meeskonnasiseseid ühiseid kleindiarutelusid.

Esimesel vastuvõtul vaimse tervise õe juures toimub seisundi esmane hindamine (enesekohaste testide ja vestluse abil), tutvustatakse lähemalt teenuseid, antakse esmased soovitused ja juhised ning broneeritakse vajaduse korral edasised vastuvõtud nõustamisele või psühhiaatri vastuvõtule.

Psühhiaatri vastuvõtul toimub põhjaliku vestluse kaudu vaimse tervise seisundi hindamine ja haigusloo täpsustamine. Alkoholitarvitamise häirega kaasneb sageli ka mõni teine vaimse tervise häire, nt ärevushäire, depressioon, aktiivsus-tähelepanuhäire vm. Tutvustatakse medikamentoosse ravi võimalusi ja vajadusel määratakse ravi. Psühhiaatri vastuvõtul pannakse üheskoos paika ravi eesmärgid ja koostatakse raviplaan. Eesmärke ja raviplaani saab vajadusel hiljem muuta.

Psühholoog pakub erinevaid sekkumisi arvestades kliendi kaebuseid ja vajadusi. Harjumuste muutmine ja uute harjumuste omandamine eeldavad aega, tuge ning uute oskuste õppimist. Protsessi käigus on vaja leida ja hoida motivatsiooni ning toime tulla võimalike tagasilangustega. Psühholoog, lisaks õele ja arstile, on sellel teel nõuandjaks ja toeks.

Kõiki raviteenuseid AJK Kliinikus  osutatakse vastavalt EV kehtivale seadusandlusele, tuginedes erialasele kompetentsile, ravijuhistele, heale tavale ning raviteenuste osas küsimuste tekkimisel on õigus pöörduda :

 •  Tervisekassa Tartu osakond Riia 142, 50303 Tartu info@tervisekassa.ee
 • Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon
  Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn; info@sm.ee
 • Terviseamet Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn; kesk@terviseamet.ee

Alkoholitarvitamise häire ennetuse ja nõustamise teenuste saamiseks on vajalik ette registreerimine telefoni (57493960) teel!

Loe edasi AJK Kliiniku ravijärjekorra pidamise reeglitest