AJK Kliinik osutab koostöös Tartu Linnavalitsusega projekti “ISTE” ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” teenuseid.

Eesmärgiks on Tartu linna psüühilise erivajadusega inimeste toetamine ja nendele vajalike toetavate teenuste korraldamise tõhustamine, mis loob eeldused psüühilise erivajadusega inimeste suuremale iseseisvusele ja parandab nende võimalusi ühiskonnaelus kaasa lüüa.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad. Projekti tulemusel osutatakse teenust 50 abivajavale Tartu linna elanikule.

AJK Kliinikus osutatavad teenused:

  • psühholoog
  • psühhiaater
  • kogemusnõustaja
  • sotsiaaltöötaja
  • tegevusterapeut
  • füsioterapeut
  • perenõustamine

Teenuste taotlemiseks tuleb pöörduda Tartu Linnavalitsusse.

Kontakt Tartu Linnavalitsuses: Eda Runthal tel. 5073664; e-post Eda.Runthal@tartu.ee

AJK Kliiniku ISTE projekti koordinaator on Ave Alliksaar-Tamm: tel. 53093638; e-post ave@ajk-kliinik.ee

Rohkem infot: https://www.tartu.ee/et/projekt-iste