AJK Kliinik OÜ osutab koostöös Tartu Linnavalitsusega projekti “ISTE” ehk  ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” teenuseid. Täpsem info projekti tegevuste kohta on kättesaadav lingilt: https://www.tartu.ee/et/projekt-iste

Projekti käigus osutatavad teenused:

  • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus;
  • igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks;
  • toetus elukoha probleemide lahendamisel;
  • töötamise ja õppimise toetamine st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida;
  • füüsiline tervis nt abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia, transpordi kasutamise juhendamine.

Teenuste taotlemiseks tuleb pöörduda Tartu Linnavalitsusse.

Kontakt:

Eda Runthal 
projektijuht
tel 507 3664
e-post Eda.Runthal@tartu.ee
Küüni 3, IV korrus, ruum 418