Teie tagasiside on väga oodatud! Parim tänu meie töötajatele on hea sõna. Ootame kõiki teie ettepanekuid ning hindame kaebusi kui võimalust meie töökorraldust parandada.
Patsientidelt tagasiside saamiseks oleme loonud tänuavalduste, ettepanekute ja kaebuste süsteemi, mille vahendusel kogume nii ettepanekuid kui tähelepanukuid AJK Kliinikus osutatud teenuste kohta.
Tänuavalduste, ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil AJK Kliiniku patsientidel, nende esindajatel või omastel ja kliiniku külastajatel. Kõigile vormikohastele avaldustele vastame üldjuhul 10 tööpäeva jooksul.

Selleks, et saaksime teie tagasisidet operatiivselt käsitleda, palume Teil:

  • kohapeal täita ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste leht ning panna see vastavalt märgistatud kasti
  • esitada vabas vormis vormistatud ettepanek, tänuavaldus või kaebus ja saata aadressil:
    AJK Kliinik OÜ, Teguri 37 B, Tartu 50107
  • Täida ära meie tagasiside vorm või kirjuta meile e-post: info@ajk-kliinik.ee

Pöörame Teie tähelepanu, et:

  • Anonüümsetele avaldustele ei vastata.
  • Kaebust saab esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal kaebusalune juhtum aset leidis.

Kui Te ei jää AJK Kliinik OÜ poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie esindajal õigus pöörduda kaebusega tervishoiuteenuse osutamise suhtes vastavaltSotsiaalministri määrusele 5.12.2004 nr. 128 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded §6 lg 4:

  • Tervisekassa Tartu osakond Riia 142, 50303 Tartu info@tervisekassa.ee
  • Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn; info@sm.ee
  • Terviseamet Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn; kesk@terviseamet.ee