AJK Kliiniku rehabilitatsiooniteenuste koordinaator on Ave Alliksaar-Tamm: tel. 53093638; e-post ave@ajk-kliinik.ee
2012 aastast alates pakume koostöölepingu alusel Sotsiaalkindlustusametiga sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid (edaspidi SRT). SRT on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

Teenust peab taotlema Sotsiaalkindlustusametist.

SRT on kompleksne teenus, kuhu kaasatakse mitme eriala spetsialiste. SRT eesmärkide saavutamiseks osutatakse AJK Kliinikus vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele järgmisi teenuseid:

  • Tegevusterapeudi teenus
  • Sotsiaaltöötaja teenus
  • Psühholoogi teenus
  • Füsioterapeudi teenus
  • Kogemusnõustaja teenus
  • Arsti teenus
  • Õe teenus (sh toitumis- ja unenõustamine)

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus ei hõlma raviteenuseid (uuringuid, diagnoosimist, raviplaani koostamist, retseptide väljastamist, saatekirjade tegemist).

Teenusele registreerimise võimalused:

  • helistades rehabilitatsiooniteenuste koordinaatori telefonile 53093638 või üldtelefonile 57493960
  • e-kirja teel ave@ajk-kliinik.ee

Registreerimiseks on vajalik edastada ees- ja perekonnanimi, isikukood, Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja number ja kontaktandmed (telefon ja e-post). Seejärel lepitakse kokku Teile sobiv kohtumise aeg eesmärkide täpsustamiseks ja tegevuskava koostamiseks AJK Kliinikus.

Esimesel kohtumisel tutvustame Teile teenuse osutamisega kaasnevaid kohustusi ja õigusi ning teenuste osutamise protsessi.

Tegevuskava koostamiseks viime läbi poolstruktureeritud intervjuu, mille käigus palutakse Teil lisaks täita küsimustikke ja teste Teie tegevusvõime hindamiseks.

Rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt