AJK Kliiniku rehabilitatsiooniteenuste koordinaator on Ave Alliksaar-Tamm: tel. 53093638; e-post ave@ajk-kliinik.ee

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni vähenenud töövõimega inimestele:

 • vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga;
 • kes on töötud, töötavad või õpivad (omandavad põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust).

Tööalane rehabilitatsioon on kompleksne teenus, kuhu kaasatakse mitme eriala spetsialiste. Rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamiseks osutatakse AJK Kliinikus vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele järgmisi teenuseid:

 • Tegevusterapeudi teenus
 • Sotsiaaltöötaja teenus
 • Psühholoogi teenus
 • Füsioterapeudi teenus
 • Kogemusnõustaja teenus
 • Arsti teenus
 • Õe teenus (sh toitumis- ja unenõustamine)

Tööalane rehabilitatsiooniteenus ei hõlma raviteenuseid (uuringuid, diagnoosimist, raviplaani koostamist, retseptide väljastamist, saatekirjade tegemist).

Teenusele registreerimise võimalused:

 • helistades rehabilitatsiooniteenuste koordinaatori telefonile 53093638 või üldtelefonile 57493960
 • e-kirja teel ave@ajk-kliinik.ee

Rohkem infot Töötukassa kodulehelt.

Teenuste hinnakiri (1h)

Arsti individuaalne teenus (psühhiaater) 95 € /110 €  (al. 01.02.2024)
Sotsiaaltöötaja individuaalne teenus 70 € / 80 € (al. 01.02.2024)
Psühholoogi individuaalne teenus 70 € / 80 €(al. 01.02.2024)
Kogemusnõustaja individuaalne teenus  70 € / 80 €(al. 01.02.2024)
Füsioterapeudi individuaalne teenus  70 € / 80 € (al. 01.02.2024)
Tegevusterapeudi individuaalne teenus  70 € / 80 € (al. 01.02.2024)
Õe individuaalne teenus  70 € / 80 €(al. 01.02.2024)
Grupiteenus (hind ühele grupis)  30 € / 35 € (al. 01.02.2024)

* Hind sisaldab kliendi teenuse vajaduse hindamist ning tegevuskava koostamist (vähemalt kolm meeskonna spetsialisti), vahehindamiste läbiviimist, tulemuste hindamist, võrgustikutööd ja asjaajamist.