Aktiivsus- ja tähelepanuhäire uuring QBTest

Alates veebruarist hakkame AJK Kliinikus kasutama aktiivsus- ja
tähelepanuhäire (ATH) diagnoosimise protsessis QBTesti. QBTest on
objektiivne viis ATH põhitunnuste mõõtmiseks.
QBTest ei ole mõeldud ATH diagnoosimiseks ainsa ja eraldiseisva
tööriistana. ATH diagnoosimine on tänapäeval kompleksne ning eeldab
mitme uurimismeetodi kasutamist. Korrektne ATH diagnoosimine, mida viib
läbi ja juhib psühhiaater, põhineb põhjalikul kliinilisel intervjuul,
enesekohaste küsimustike ja hindamisskaalade tulemustel, lapsepõlve
arengu täpsustamisel, võimalike teiste (psüühika)häirete
diferentseerimisel ja QBTestil. QBTest annab meile täpsema võimaluse ATH
diagnoosi kinnitamiseks ning vajadusel ravi tulemuste hindamiseks.
QBTesti viib läbi AJK Kliinikus vaimse tervise õde, kes on saanud
vastava väljaõppe. QBTest on arvutipõhine test. Testi sooritamiseks
kulub umbes 30 minutit ning testi tulemused on hindamiseks kohe
kättesaadavad. Soovitame ATH kahtluse korral broneerida esmane vastuvõtt
psühhiaatri juurde, kellega koostöös edasine uuringute plaan paika
pannakse. Uuringule saab soovi korral broneerida aja ka eelneva
psühhiaatri vastuvõtuta, väljastame testi raporti paberil või
digitaalsel kujul krüpteeritult.
Uuringu hind: 150.-
Täpsem info ja broneerimine vastuvõtule ja uuringule:
AJK Kliiniku infotelefon 57 493 960 või kodulehe kaudu

Registreeru vastuvõtule