Aktiivsus-tähelepanuhäire (ATH) diagnoosimine on tänapäeval kompleksne ning eeldab mitme uurimismeetodi kasutamist. Korrektne ATH diagnoosimine, mida viib läbi ja juhib psühhiaater koostöös vaimse tervise õe ja/või kliinilise psühholoogiga, põhineb põhjalikul kliinilisel intervjuul, enesekohaste küsimustike ja hindamisskaalade tulemustel, lapsepõlve arengu täpsustamisel, võimalike teiste (psüühika) häirete eristamisel ja QBTestil. Esmane vastuvõtt toimub psühhiaatri, vaimse tervise õe või kliinilise psühholoogi juures, kes muuhulgas informeerib edasiste sammude ja uuringute osas.

QBTest on objektiivne viis ATH põhitunnuste mõõtmiseks, mis annab meile täpsema võimaluse ATH diagnoosi kinnitamiseks ning vajadusel ravitulemuste hindamiseks. QBTesti viib läbi AJK Kliinikus vaimse terviseõde, kes on saanud vastava väljaõppe. QBTest on arvutipõhine test. Testi sooritamiseks kulub umbes 30-40 minutit ning testi tulemused on hindamiseks kohe kättesaadavad. Uuringule saab soovi korral broneeridaaja ka eelneva psühhiaatri/vaimse tervise õe/kliinilise psühholoogi vastuvõtuta, väljastame testi raporti paberil või digitaalsel kujul krüpteeritult. Samuti pakume ka QBTesti tulemuste selgitamist jatagasisidet. Pöörame tähelepanu, et QBTest ei ole mõeldud ATH diagnoosimiseks ainsa ja eraldiseisva tööriistana.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.