Triin Kesküla
e-post: triink@ajk-kliinik.ee

Kliiniline psühholoog

Olen atesteeritud kliiniline psühholoog (tase 7). Lõpetasin Tartu Ülikoolis psühholoogia magistrantuuri aastal 2021, peale mida läbisin juhendatud väljaõppe kliinilises psühholoogias. Õpingute kõrvalt olen osalenud erialastel koolitustel. Olen läbinud lahenduskeskse lühiteraapia; pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia baaskursuse. Oman õigust läbi viia isiksusuuringut (STIP) ja kognitiivsete funktsioonide uuringut (WAIS-III). Oma töös pean oluliseks usalduslikku kontakti ning avatud eneseväljendust.

Minu erialasteks huvipunktideks on meeleoluhäired ja läbipõlemine. Arvan, et psühholoogi vastuvõtule võib pöörduda ka siis, kui on soov õppida tundma endale omaseid käitumis- ja mõtlemismustreid või ka vaimse tervise probleemide väljakujunemise ennetamiseks. Oman töökogemust nii noorukite kui ka täiskasvanutega.