Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni vähenenud töövõimega inimestele:

 • vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga;
 • kes on töötud, töötavad või õpivad (omandavad põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust).

Klient saab pärast töötukassaga tööalase rehabilitatsiooni vajaduse kokkuleppimist valida teenuse osutaja Eesti Töötukassa koostööpartnerite seast. Tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate nimekiri on leitav portaalis www.tootukassa.ee

Rehabilitatsioon sisaldab vastavalt vajadusele füsio-, tegevus- ja loovteraapiat, logopeedilist ja eripedagoogilist abi, kogemus-, psühholoogilist, sotsiaal- ning terviseseisundi alast nõustamist.

AJK Kliinik OÜ osutatavad teenused

 • Tegevuskava koostamine spetsialistide meeskonnas koos kliendiga (konkreetse eesmärgi püstitamine koos selleks vajalike sekkumiste plaani koostamisega).
 • Tegevuskava elluviimine, täiendamine ja tulemuste hindamine meeskonna spetsialistide poolt koostöös kliendiga.
 • Füsioteraapia eesmärk on toetada ja arendada kliendi füüsilist iseseisvust tema eale vastavates igapäevategevustes. Füsioterapeudi teenuse raames koostatakse harjutuskava koduseks või töökeskkonnas kasutamiseks, tehakse tegevusi liikumisvõime hindamiseks ja arendamiseks (terapeutiline harjutus, vesiravi), vajadusel soovitatakse ja õpetatakse kasutama abivahendeid.
 • Tegevusterapeudi teenus – häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine; käelised tegevused, abivahendi kasutama õpetamine jm. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus (nt poeskäimine, rahakasutus, toidu valmistamine, vaba aja tegevuste leidmine, aja- ja tegevuste planeerimine).
 • Sotsiaaltöötaja teenus – kliendi ja/või tema pere psühhosotsiaalse ja sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ning toimetuleku soodustamine ja vajadusel võlanõustamine.
 • Eripedagoogi teenus – toimetulekuoskuste parandamine ja säilitamine erinevates sotsiaalsetes situatsioonides.
 • Psühholoogi teenus – kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine, nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärgist, selle saavutamise võimalustest, takistustes ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. Eesmärgiks peamiselt kliendi psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine.
 • Psühholoogi teenus – kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine, nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärgist, selle saavutamise võimalustest, takistustes ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. Eesmärgiks peamiselt kliendi psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine.
 • Terviseseisundialane nõustamine psühhiaatri ja/või õe poolt (sh toitumisnõustamine).

Teenuste hinnakiri (1h)

Arsti individuaalne teenus (psühhiaater)  70 € / 95 € (al. 01.12.2022)
Sotsiaaltöötaja individuaalne teenus  60 € / 70 € (al. 01.12.2022)
Psühholoogi individuaalne teenus  60 € / 70 € (al. 01.12.2022)
Kogemusnõustaja individuaalne teenus  60 € / 70 € (al. 01.12.2022)
Füsioterapeudi individuaalne teenus  60 € / 70 € (al. 01.12.2022)
Tegevusterapeudi individuaalne teenus  70 € / 70 € (al. 01.12.2022)
Õe individuaalne teenus  60 € / 70 € (al. 01.12.2022)
Eripedagoogi individuaalne teenus  70 € / 70 € (al. 01.12.2022)
Grupiteenus (hind ühele grupis)  30 € / 30 € (al. 01.12.2022)

* Hind sisaldab kliendi teenuse vajaduse hindamist ning tegevuskava koostamist (vähemalt kolm meeskonna spetsialisti), vahehindamiste läbiviimist, tulemuste hindamist, võrgustikutööd ja asjaajamist.