AJK Kliinik alustas tegevusega 2012. aastal eesmärgiga pakkuda ravi-, nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid vaimse tervise muredega inimestele ja nende lähedastele. 2012. aastast alates pakume koostöölepingu alusel Sotsiaalkindlustusametiga sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid ning alates 2015. aastast oleme Eesti Töötukassa koostööpartneriks tööalase rehabilitatsiooni teenuste pakkumisel. Aprillist 2018 osutab AJK Kliinik ambulatoorseid ravi- ja nõustamisteenuseid alkoholi liigtarvitamise probleemidega inimestele ja nende lähedastele. Alates 2023. aastast on alkoholi liigtarvitamise teenuste arendaja ja koordineerija Tervisekassa.