Ljudmilla Atškasov

Psühholoog

Töötan psühholoogina ja koolitajana. Peamiselt olen oma töös spetsialiseerunud sõltuvushäirega, meeleolu-ja ärevushäiretega inimestele. Oma töös tuginen põhiliselt teadmistele motiveerivast intervjueerimisest, skeemiteraapiast, emotsioonidel fokusseeritud teraapiast ja kognitiiv-käitumisteraapiast. Olen läbinud ka vihajuhtimise ja agressiooni asendamise koolituse, kust saadud teadmisi rakendan eneseregulatasioonitreeningus viha ja ärrituvuse tunde korral.

Pean oluliseks enesetäiendamist, olen avatud uutele teadmistele, et saaksin võimalikult tõhusalt aidata inimesi, kes minu poole pöörduvad, et suurendada nende eneseteadlikkust ning seeläbi parendada nii nende enesetunnet kui üldist rahulolu iseenda ja oma eluga. Väärtustan iga inimese eneseotsustamise õigust ja oma elu ekspertsust, usaldan inimese enda tarkust teha endale sobivad valikuid, liikuda endale sobivas tempos ja ajas soovitud eesmärkide suunas. Minu roll on olla sellel avastamisretkel kaasteeliseks.

Koolitajana olen seotud EMITA (Eesti motiveeriva intervjueerimise treeninguassotsiatsiooni) Kooliga, kus koolitan ja superviseerin motiveeriva intervjueerimise alal. Olen ühtlasi ka MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) ja EMITA liige.