Kristi Schmidt
e-post: kristi@ajk-kliinik.ee

Kogemusnõustaja ja tugiisik

Olen kogemusnõustaja ja töötan AJK Kliinikus alates 2019-st aastast. Aastal 2017 alustasin Arengukeskuses Avitus kogemusnõustajate väljaõpet ja aasta pärast selle koolituse läbimist asusin tööle meie toredasse kliinikusse. Kogemusnõustaja kuulab ja püüab edasi anda enda kogemusi, mis teda on aidanud keerulistes või rasketes situatsioonides.

Kogemusnõustamine viib kokku sarnaste kogemustega inimesed ja toetab abivajajat lähtudes tema murest. Olen läbinud tugiisiku koolituse aastal 2019 ja töötanud tugiisiku ja isikliku abistajana. See teekond sai alguse 6 aastat tagasi. Tunnen, et minu tugevad küljed on empaatilisus, hea kuulamisoskus ning lai silmaring. Oma töös pean oluliseks omavahelise usalduse tekkimist ning selle hoidmist ja turvatunnet.