Imbi Mäger
e-post: imbi@ajk-kliinik.ee

Tegevusterapeut

Olen õppinud tegevusterapeudiks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Lõpudiplomi sain 2022. aasta suvel ja seejärel liitusin AJK Kliiniku toreda meeskonnaga. Rakendan oma oskusi ja teadmisi peamiselt tööealiste vaimse tervise probleemidega klientide tegevusvõime ja parema igapäevase toimetuleku toetamiseks. Kliendiga ühiselt teeme kindlaks, kas peamised takistused on põhjustatud inimese enda tegevuslikest eeldustest, tegevusest või ümbritsevast keskkonnast. Sellest tulenevalt seame eesmärgid, mis on kliendile tähenduslikud ja motiveerivad ning asume nende poole teele. Mitme suure probleemi korral alustame tööd sellest, mida klient ise peab hetkel kõige olulisemaks.

Edasi liikumise tempo valib klient ja samuti panustab ta arengusse kogu teraapiaprotsessi käigus. Terapeut on teekaaslane, kes märkab, toetab ja annab uusi suundi. Vajadusel jagame suure eesmärgi väikemateks alaeesmärkideks. Siiski tuleb ette ka juhtumeid, mille puhul kliendi elukvaliteedi tõstmiseks ei piisa keskendumisest tegevuseeldustele, vaid tuleb mõelda ka tegevuse lihtsustamisele või teise inimese abi kaasamisele, abivahenditele ja ümbritseva keskkonna kohandamisele.

Kuna parim eeskuju on juhendaja enda hästi toimiv eluviis, panustan teadlikult enda vaimse tervise tasakaalus hoidmisesse, liikudes palju looduses. See on võimalus astuda kiirusest välja, mõelda oma mõtted lõpuni, süveneda ja kohtuda enda tõeliste vajadustega. Lisaks naudin aega hea muusika, kunsti, teatri ja raamatutega. Praegu olen ka uuesti õpingute tee Tallinna Ülikoolisette võtnud, et ühendada enda varasemad kunsti- ja tervisealased teadmised inimeste heaks visuaalkunstiterapeudi kutse kaudu.