Ave Alliksaar-Tamm
tel: +372 53 09 3638
e-post: ave@ajk-kliinik.ee

Rehabilitatsiooniteenuste koordinaator ja sotsiaaltöötaja

Käesolevalt töötan AJK Kliinikus sotsiaaltöötajana, milleks olen saanud erialase ettevalmistuse Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja -poliitika eriala magistriõppes.

Minu üle 15-aasta pikkune töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas on hõlmanud väga eriilmelisi ameteid nii täiskasvanutega kui lastekaitses töötamisel. Väärtustan enda kui spetsialisti pidevat erialast täiendamist erinevate koolituste, seminaride, infopäevade kaudu. Olen muuhulgas läbinud gruppide juhtimise, kovisiooni, motiveeriva intervjueerimise algtaseme, juhtimispsühholoogia koolitused.

Oma töös pean oluliseks väärtustada ning jõustada inimesi sel määral, et nad tunneksid end oma elu eksperdina. Sotsiaaltöötajana hindan iga inimese individuaalsust ning sellest tulenevat inimsuhete koloriitsust.

Pean väga oluliseks iseenda väärtustamist ning taaslaadimist, enda jaoks leian selleks võimalusi teatri külastamisest, looduses liikumisest, raamatute lugemisest ning kokkamisest.