Alkoholitarvitamise häire ravi

Aprillist 2018 osutab AJK Kliinik SA TÜK psühhiaatriakliiniku partnerina ambulatoorseid ravi- ja nõustamisteenuseid alkoholi liigtarvitamise probleemidega inimestele ja nende lähedastele.

Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud inimestele, kes on sattunud alkoholi tarvitamise tõttu raskustesse (liiga suured alkoholikogused, sagedane tarvitamine, muud kaasnevad probleemid tarvitamisega, tsükliline tarvitamine, sõltuvus jne.)
• Ravi eesmärk on kas kontrollitud tarvitamine või kainus.
• Ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse inimese vajadustest lähtuvalt.
• Raviprotsess kestab keskmiselt 6-12 kuud.
• Ravi jätkub ka tagasilangustest hoolimata.
• Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Ravile tulekuks ei ole vaja saatekirja.
• Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast.
• Raviteenustele tulles peab olema kaine.
• Nõustamist pakutakse lähedastele ka sel juhul, kui tarvitaja ise teenuseid ei saa (maksimaalselt kolm kohtumist)
• Vastuvõtuaega broneerides palume mainida, et soovitakse saada teenuseid programmi “Kainem ja tervem Eesti” raames.
Ravi osutamisel lähtutakse astmelise ravi mudelist vastavalt inimese individuaalsele vajadusele ja tervislikule seisundile. Vastavalt probleemidele kuuluvad ravimeeskonda erinevate valdkondade spetsialistid- psühhiaater, õde, psühholoog, sotsiaaltöötaja.
Ravi alustamisel viiakse läbi esmane hindamine ja koostatakse raviplaan, mida muudetakse vastavalt vajadusele. Ravi käigus rakendatakse tõenduspõhist lähenemist – farmakoteraapia (ravimid), psühhoteraapia ja muud toetavad teenused vastavalt inimese vajadusele. Raviprotsessi kaasatakse võimalusel ja inimese nõusolekul lähedased tõhusama tulemuse saavutamiseks..

Alkoholitarvitamise häire raviteenuste saamiseks on vajalik ette registreeruda esmase hindamise ja nõustamise läbiviimiseks 57 49 39 60 (esmaspäev kuni neljapäev 9-16, reedel 9-14).

Teenuseid rahastab Tervise Arengu Instituut programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames Euroopa Sotsiaalfondi toel. Lisainfot programmi „Kainem ja tervem Eesti“ kohta leiab veebilehelt www.tai.ee/kte.