Alkoholitarvitamise häire ravi

Alkoholitarvitamise häire raviteenuste saamiseks on vajalik ette registreeruda esmase hindamise ja nõustamise läbiviimiseks telefoni teel 57 49 39 60 (esmaspäev kuni neljapäev 9-16).

Alkoholitarvitamise häire ravi- ja nõustamisteenustel põhinev programm “Kainem ja tervem Eesti” on mõeldud inimestele, kes tunnevad, et on sattunud alkoholi liigse tarvitamise tõttu raskustesse ja soovivad individuaalset ning professionaalset abi häirest vabanemiseks.

AJK Kliiniku spetsialistid omavad pikaaegset kogemust ning kaasaegseid teadmisi liigtarvitamise häire ravis ja pakuvad erinevaid sekkumis- ja ravivõimalusi.

Kuni 2022 a detsembrikuuni rahastatakse “Kainem ja tervem Eesti” programmi Tervise Arengu Instituudi kaudu Euroopa Sotsiaalfondist.

„Kainem ja tervem Eesti“ programmist ja seotud teenustest lähemalt

 • Ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse kliendi vajadustest lähtuvalt.
 • Ravi käigus rakendatakse tõenduspõhist lähenemist – farmakoteraapia (ravimid), psühhoteraapia ja muud toetavad teenused vastavalt inimese vajadusele.
 • Raviprotsess kestab keskmiselt 6-12 kuud.
 • Ravi jätkub ka tagasilangustest hoolimata.
 • Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Ravile tulekuks ei ole vaja saatekirja.
 • Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast.
 • Raviteenustele tulles peab olema kaine.
 • Raviprotsessi kaasatakse võimalusel ja inimese nõusolekul lähedased tõhusama tulemuse saavutamiseks..
 • Nõustamist pakutakse lähedastele ka sel juhul, kui tarvitaja ise teenuseid ei saa (maksimaalselt kolm kohtumist)
 • Vastuvõtuaega broneerides palume mainida, et soovitakse saada teenuseid programmi “Kainem ja tervem Eesti” raames.
 • Ravi eesmärk on kas kontrollitud tarvitamine või kainus.

Ravi osutamisel lähtutakse astmelise ravi mudelist vastavalt inimese individuaalsele vajadusele ja tervislikule seisundile. Vastavalt probleemidele kuuluvad ravimeeskonda erinevate valdkondade spetsialistid – psühhiaater, õde, psühholoog, sotsiaaltöötaja. Ravimeeskonda kuuluvad liikmed teevad omavahel koostööd ja vajadusel tehakse meeskonnasiseseid ühiseid kleindiarutelusid.

Esimesel vastuvõtul vaimse tervise õe juures toimub seisundi esmane hindamine (enesekohaste testide ja vestluse abil), tutvustatakse lähemalt programmi, antakse esmased soovitused ja juhised ning broneeritakse vajaduse ja soovi korral edasised vastuvõtud psühhiaatri ja psühholoogi vastuvõttudele.

Psühhiaatri vastuvõtul toimub põhjaliku vestluse kaudu vaimse tervise seisundi hindamine ja haigusloo täpsustamine. Alkoholitarvitamise häirega kaasneb sageli ka mõni teine vaimse tervise häire, nt ärevushäire või depressioon. Tutvustatakse medikamentoosse ravi võimalusi ja vajadusel määratakse ravi. Psühhiaatri vastuvõtul pannakse üheskoos paika ravi eesmärgid ja koostatakse raviplaan. Eesmärke ja raviplaani saab vajadusel hiljem muuta.

Psühholoog pakub erinevaid sekkumisi arvestades kliendi kaebuseid ja vajadusi.  Harjumuste muutmine ja uute harjumuste omandamine eeldavad aega, tuge ning uute oskuste õppimist. Protsessi käigus on vaja leida ja hoida motivatsiooni ning toime tulla võimalike tagasilangustega. Psühholoog, lisaks õele ja arstile, on sellel teel nõuandjaks ja toeks.

Lisainfot programmi „Kainem ja tervem Eesti“ kohta leiab veebilehelt www.tai.ee/kte.