Teraapiad

Kognitiiv-käitumisteraapia (KKT)

Kognitiiv-käitumisteraapia lähtub sellest, et meie mõtted, emotsioonid, füüsilised aistingud ja käitumine on kõik omavahelises vastasmõjus ning muutus ühes valdkonnas põhjustab muutuse ka teistes. Suur osakaal on teraapias negatiivsete mõtetemustri ja uskumuste äratundmisel ning korrigeerimisel, et inimese enesetunne paraneks ja soovitud muutused aset leiaksid. See teraapia on probleemile keskenduv ja tulemusele orienteeritud, kus õpetatakse erinevaid teraapiatehnikaid, mida saab inimene ise seansside vahepealsel ajal kasutada. Teraapia lõppedes, saab inimene tekkinud muutuste ja oskuste püsimajäämiseks kasutada juba ise teraapias õpitut, et säilitada enda vaimne heaolu.Teraapia kestvus on tavaliselt 12-18 seanssi. Sõltuvalt probleemist ja selle raskusest võib kesta ka kauem.Kognitiiv-käitumisteraapiat rakendatakse meeleoluhäirete, ärevushäirete, sõltuvushäirete, söömishäirete ja teiste psühhiaatriliste probleemide puhul. Samuti võib teraapiasse pöörduda ka suhteprobleemide, suhtlemisraskuste, negatiivsete emotsioonide juhtimise, stressi, lahkumineku, töökaotuse või muude teiste probleemide ilmnemisel. Teraapiasse võib tulla kas üksinda, koos partneriga või perega.

Teraapia tehnikaid kasutavad  psühholoog Ljudmilla Atškasov, psühhiaater ja  dr. Anne- Mai Heinlaid.

Motiveeriv intervjueerimine (MI)

Motiveeriv intervjueerimine on isikukeskne, eesmärgile suunatud nõustamismeetod ambivalentsuse lahendamiseks ja positiivse muutuse esilekutsumiseks. Ennekõike on see suhtlemisstiil, mis kasutab lähenemisviisi, kus välditakse vaidlusi ja püütakse motivatsiooni – valmisolekut ja soovi – inimesest endast esile kutsuda. Uuringud näitavad, et enesemotivatsioon on ainus tõhus motivatsioon. MI aitab inimesel selgust saada oma soovides ja motiveerib inimest soovitud muudatust oma elus ellu viima või siis suunab üldse probleemi nägema/mõistma ja sellega tegelema. Olgu siis selleks tervise heaolu nimel vajalike muudatuste tegemine oma elus (näiteks töölt ära tulemine, töökoha vahetus, toitumise muutmine, elukorralduse muutmine, tervisespordiga tegelemine, sõltuvusprobleemid jms.) või muud eluliselt tähtsad otsused ja valikud, mis parendaksid inimese elukvaliteeti.

MI tehnikat kasutab psühholoog Ljudmilla Atškasov